Allmän info

VÄLKOMMEN PÅ ÅRSMÖTE!

Maxmo Sportklubb r.f. håller årsmöte söndagen 11.4 kl. 18:00. Stadgeenliga ärenden.

 

På grund av det rådande pandemiläget, hålls årsmötet i år via Teams. Anmälan sker genom att sända e-post till maxmosportklubbrf@gmail.com. E-posten bör innehålla för- och efternamn på den som anmäler sig samt e-postadress till vilken mötesinbjudan skickas.

Anmäl dig senast 11.4. kl. 15:00.

Alla med!

 

Välkomna!