top of page
Kom med och bli Supporter

Handelslaget KPO och Maxmo Sportklubb r.f. har avtalat om Supportersamarbete, i vilket också du som i KPO är huvudmedlem i ägarkundhushållet kan delta.

 

Idén är den, att Handelslaget KPO betalar stöd till Maxmo SK i proportion till hur mycket S-Bonus som under en viss tidsperiod betalas till dem som anmält sig som Supportrar.

 

Supporterverksamheten minskar inte den S-Bonus som betalas ut till enskilda medlemmar, utan den får man i vanlig ordning.

 

Anmäl dig på Oma S-kanava redan idag.

 

Genom att registrera dig som Supporter kan du bidra ekonomiskt till Sportklubbens verksamhet utan att betala med pengar. Handelslaget KPO betalar enligt avtalet en del utöver dina samlade bonus till Sportklubben.

 

Ladda ner infobrevet som PDF-fil HÄR.

 

 

bottom of page