top of page

Rinksektionens medlemmar: Jonas Holm, Magdalena Söder, Ulf Östman, Jimmy Sjöberg, Matias Holmqvist och Thomas Granholm.

Rinksektionens verksamhetsplan 2022

Rinksektionen fortsätter som tidigare år att och försöker hålla i gång rinken i Särkimo. Rinken sköts helt på talko; allt från snöröjning, bevattning av isen och rinkens underhåll.

 

P.g.a. färre barn och lägre talkoanda har det blivit svåre att hålla igång rinken men målet är att göra rinken i skick för användning under helger och kvällar (samt för skolan under skoltid).

 

Rinken förväntas användas av ungefär 10–20 barn, ungdomar och vuxna.

bottom of page