top of page
Svart bakgrund

Louise Majabacka, Henrik Kargus, Erika Sundsten, Gustav Kargus, Andreas Majabacka, Martina Thors, Johan Duvnäs, Kevin Kock och Mikael Kock.

Svart bakgrund
Gymsektionens verksamhetsplan 2024

Gymsektionen

Planen för gymsektionen 2024 är att bibehålla befintlig gymutrustning i gott skick samt utföra underhåll och reparation av söndrig utrustning, att i mån av möjlighet införskaffa ny och önskvärd utrustning samt att finnas tillgängliga för medlemmarna.

 

Väggen, där akrylskivan med gymlogon på ska skruvas upp, behöver spacklas och målas före man fäster skivan på väggen.

 

Ordnandet av Maxmolyftet är i skrivande stund oklar, en intressekoll för deltagare behöver göras samt en plan på iordningsställande av evenemanget.


 

Skid- och motionssektionen

Under 2024 får träningstillfällena med swimrun och mörkerlöpning en fortsättning. Vi funderar också på andra liknande lättsamma tillfällen som uppmuntrar till rörelse och att pröva på något nytt. 

 

Vi siktar på en motionskampanj igen under våren och även någon aktivitet som riktar sig till barnfamiljer finns med i planerna, vad och hur det förverkligas är ännu oklart. 

 

Idéer finns det många - vi förverkligar det som tiden, orken och talkofolket räcker till!

bottom of page