top of page
Tävlingsinformation

Start: Masstart kl 10.00.

Starten kommer att vara på två ställen. Alla som åker 48 km startar vid Idrottsgården. De som åker 24 km startar i Stråkaviken ute på Österö. Busstransport ordnas från idrottsgården.   

Tävlingsåkare ställer sig längre fram, motionärer längre bak.

Mål: Målgång för samtliga klasser vid Idrottsgården i Maxmo.

                                                                                                    

Teknik: Klassisk, all annan åkning är förbjuden 

Rullskidor: Skidor erhålls av arrangören för damer och herrar som tävlar i elitklass 48 km. Uppge bindningssystem (NNN eller SNS). Detta gäller endast förhandsanmälda.

För övriga gäller rullskidor med 2:ans motstånd. Ej PU eller liknande! Kontroll sker före start och efter målgång.

Buss/taxi transport: Kommer att ordnas för alla som åker 24 km sträckan från Idrottsgården till Stråkaviken, detta skall meddelas separat i anmälningsblanketten. 

Bussen avgår från Idrottsgården kl. 09.00.

Nummerlapp hämtas från Idrottsgården på tävlingsmorgonen från kl. 08.00. Adressen är Tottesund 340, 66640 MAXMO 

Parkering: Parkeringsmöjligheter finns vid Idrottsgården, Maxmo kyrkoby skola och Tottebo daghem.

Servicestationer: Sportdryck kommer att finnas längs banan.

Priser: Prisutdelning sker vid Idrottsgården ca kl 13. Bland alla deltagare lottas det ut ett par rullskidor.

Regler: Följ trafikreglerna! Vi åker på högra sidan. Vägarna är inte avstängda, så se upp för trafiken. Banvakter finns efter rutten. Deltagande sker på egen risk. Hjälm och glasögon är obligatoriska.

Övrigt:  Duschmöjligheter vid Idrottsgården.

Boende: 

Hotel Norrvalla i Vörå, tfn 06-3831012

Vörå Bed & Breakfast i Vörå, tfn 040-5234392

Ohjeita osallistujille

Lähtö: Yhteislähtö klo 10.00

Lähtö tapahtuu kahdesta paikasta. Urheiluseuran talolta lähtevät kaikki 48 km hiihtäjät. Lähtö 24 km reitille tapahtuu Stråkavikenistä, Österöstä. Linja-autokuljetus järjestetään Urheiluseuran talolta.

​Kilpailijat lähtevät edestä ja kuntoilijat taaempaa.

Maali: Maaliintulo kaikilla Maksamaalla Urheiluseuran talolla.

                                                                                                    

Tekniikka: Klassinen, kaikki muut tyylit kiellettyjä.

Rullasukset: Järjestäjältä saa sukset naisille ja herroille, jotka kilpailevat 48 km eliittisarjassa. Ilmoita sidetyyppi (NNN tai SNS). Tämä koskee ainoastaan etukäteen ilmoittautuneita.

Muilla osallistujilla rullasukset, joissa 2-vastusluokka. Tarkistus tapahtuu ennen lähtöä ja maaliintulon jälkeen.

Linja-auto/taxi kuljetus:  Kaikille, jotka hiihtävät 24 km reitin Stråkavikenistä Urheiluseuran talolle. Ilmoitettava erikseen ilmoittautumislomakkeella.

Linja-auto lähtee Urheiluseuran talolta klo 09.00

 

Kilpailunumeron voi noutaa Urheiluseuran talolta kilpailuaamuna klo 08.00 alkaen. Osoite: Tottesund 340, 66640 MAXMO 

Pysäköinti: Pysäköintimahdollisuudet Urheiluseuran talolla, Maksamaan kirkonkylänkoululla ja Tottebon päiväkodilla.

Huoltopisteet: Urheilujuomaa on tarjolla reitin varrella.

Palkinnot: Palkintojenjako tapahtuu Urheiluseuran talolla n. klo 13.00. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan rullasukset.

Säännöt: Noudata liikennesääntöjä! Hiihdämme tien oikealla puolella. Teitä ei ole suljettu, joten varo liikennettä. Osallistuminen omalla vastuulla. Kypärä ja silmälasit pakolliset.

Muuta: Suihkumahdollisuus Urheiluseuran talolla.

Majoitus: 

Hotel Norrvalla Vöyrillä, puh 06-3831012

Vörå Bed & Breakfast i Vöyrillä, puh 040-5234392

Participant information

StartMass start at 10:00

48 K participants starts at Idrottsgården, Maxmo.

24 K participants starts at Stråkaviken, Österö. Bus transfer from Idrottsgården.

Elite skiers starts in the front.

Finish: Finish for all participants at Idrottsgården, Maxmo.

                                                                                                    

Technique: Classic technique, any other technique is forbidden.

Rollerskis: Are offered by organizer for participants in 48 K Elite-class. Inform the binding system (NNN or SNS). This requires registration online before 6th of August.

Non-elite participants have their own roller skis with wheel speed 2 (medium/slow). Ski control before start and after finish.

Bus/taxi transfer: Organizer offers bus transfer to the start for 24 K participants, when registering inform if you want transportation. The bus departs from Idrottsgården at 9:00.

 

Bib number pick up at Idrottsgården, at race day from 8:00. Address: Tottesund 340, 66640 MAXMO

Parking: Parking areas at Idrottsgården, Maxmo school and Tottebo daycare (nearby).

Aid stations: Sports drink will be served along the course.

Prices: Price ceremony at Idrottsgården about 13:00. One of all participants will by lottery becom winner of a pair of roller skis.

Rules: Follow traffic rules! Ski on the right side of the road. Roads are not shut off so be careful. There are staff along the route. Participation at own risk. Helmet and glasses are mandatory.

Other:  Showers available at Idrottsgården.

Accomodation: 

Hotel Norrvalla in Vörå, +358 6 3831012

Vörå Bed & Breakfast in Vörå, +358 405234392

bottom of page