top of page
Svart bakgrund

Motionssektionens medlemmar: Ann-Sofie Kock, Hanna Enlund, Andreas Majabacka, Anders Lundberg, Robert Friman, Thomas Granholm, Maria Simons och Martina Thors.

Svart bakgrund
Skid- och motionssektionens verksamhetsplan 2024

Skid- och motionssektionen

Under 2024 får träningstillfällena med swimrun och mörkerlöpning en fortsättning. Vi funderar också på andra liknande lättsamma tillfällen som uppmuntrar till rörelse och att pröva på något nytt. 

 

Vi siktar på en motionskampanj igen under våren och även någon aktivitet som riktar sig till barnfamiljer finns med i planerna, vad och hur det förverkligas är ännu oklart. 

 

Idéer finns det många - vi förverkligar det som tiden, orken och talkofolket räcker till!

bottom of page