top of page

Verksamhetsplan 2022

Maxmo Sportklubbs verksamhet består av att ordna motions- och idrottsverksamhet i olika former för alla åldersgrupper.

 

Verksamheten för 2022 beror mycket på det rådande pandemilägets utveckling.

 

För juniorer planeras dock fortsatt innebandy och rinkbandyträningar. Andra träningstillfällen för övriga medlemmar som bland annat sommarjumppa och motionsgymnastik planeras inom ramen av vad som tillåts med tanke på corona-restriktionerna.

Tack vare våra medlemmar, sponsorer, funktionärer, idrottare, motionärer och bidragsgivare kan vi hålla verksamheten igång inom Maxmo Sportklubb r.f.

 

Medlemsavgiften skall årligen betalas av alla som deltar i sportklubbens verksamhet eller utnyttjar dess resurser. Även de som inte aktivt deltar i verksamheten, är välkomna som medlemmar i klubben.

 

Bokningar för idrottsgården sköts av Simon Björklund.

 

Idrottsgården hyrs även ut för andra arrangemang såsom fester, bröllop och eventuellt andra tillställningar.

Maxmo 22.2.2022

Styrelsen för Maxmo Sportklubb r.f.

bottom of page