Verksamhetsplan 2019

Maxmo Sportklubbs verksamhet består av att ordna motions- och idrottsverksamhet i olika former för alla åldersgrupper.

 

Verksamheten för 2019 planeras bli lika diger som under 2018, men med fokus på de aktiviteter där medlemsunderlag finns.

 

För juniorer planeras fortsatt skid-, innebandy och rinkbandy träningar. Andra träningstillfällen för övriga medlemmar som bl.a. sommarjumppa och motionsgymnastik planeras.

Tack vare våra medlemmar, sponsorer, funktionärer, idrottare, motionärer och bidragsgivare kan vi hålla verksamheten igång inom Maxmo Sportklubb r.f.

 

Medlemsavgiften skall årligen betalas av alla som deltar i sportklubbens verksamhet eller utnyttjar dess resurser. Även de som inte aktivt deltar i verksamheten, är välkomna som medlemmar i klubben.

 

Bokningar för idrottsgården sköts av Simon Björklund.

 

Idrottsgården hyrs även ut för andra arrangemang såsom fester, bröllop och eventuellt andra tillställningar.

Maxmo 20.1.2019

Styrelsen för Maxmo Sportklubb r.f.