Styrelsens verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen

Styrelsen bestod under 2018 av: Andreas Majabacka, Janne Bergfast, Mikael Kock, David Duvnäs, Niklas Stagnäs och Hanna Enlund.

 

Ersättare: Magdalena Söder och Simon Björklund.

 

Styrelsemöten

Under året hölls 5 beslutföra styrelsemöten.

 

Medlemmar

För verksamhetsåret 2018 hade 138 personer betalt medlemsavgift (210 personer år 2017).

 

Anställda

Malin Sundström har skött städningen av idrottsgården och som anställd ledare för sommarjumppa har Sabina Östman fungerat. Mårten Friman har varit anställd som innebandytränare.

 

 

MSK:s sektionsmedlemmar för 2018:

 

Skid- och motionssektionen: Anders Lundberg, Andreas Majabacka, Alf Kargus, Robert Friman, Bror Glasberg, Thomas Granholm, Hanna Enlund, Simon Dahlbacka, Charlotta Frantz, och Peter Klemets.

 

Gymsektionen: Andreas Majabacka, Erica Sundsten, Henrik Kargus, Emil Brors, Louise Majabacka.

 

Cafésektionen: Ann-Christine Nyman, Kerstin Kalander, Viktoria Kalander, Ann Edfelt-Lax, Annika Backlund och Anna-Lena Blom.

 

Bollsektionen: David Duvnäs, Tommy Blom, Fredrik Norrlin, Johan Frantz och Magdalena Söder.

 

Rinksektionen: Jonas Holm, Magdalena Söder, Ulf Östman, Jimmy Sjöberg, Thomas Granholm och Mathias Holmqvist.

 

 

VERKSAMHET

 

 

Gymsektionen

Veckorna 19-22 ordnades ledd gymträning. Detta hade varit efterfrågat av många medlemmar men även icke-medlemmar.  Som ledare ställde Sabina Östman upp och under 4 onsdagar i maj fick deltagarna lära sig grundläggande gymträning. För detta betalade deltagarna en engångssumma på 10€/person. Sist och slutligen kom det så pass många anmälningar att det bildades 2 stycken grupper, mycket för att undvika köande vid maskiner och för att underlätta undervisningen för Sabina. Förhoppningarna med denna kurs var bland annat att få de som känner sig ovana och osäkra i ett gym att inse fördelarna med gymträning, samt ge dem lite träningsvana. Dessutom hoppades gymsektionen på nya medlemmar till följd av kursen men så blev inte fallet. Den sedvanliga ”damernas kväll” som fortsättningsvis hålls tisdagar kl 19-21 höll paus medan dessa träningsgrupper höll igång.

 

I maj beslöt sektionen även att ta emot TYKY-sedlar som betalning för medlemskap. Louise ordnade med det praktiska inför registreringen som serviceproducent. Hon fungerar framöver även som den som sköter om medlemskapen efter att Emil meddelat att han flyttar/slutar.

 

Gymredskap som införskaffats under året är bl.a. medicinboll, en Leoko-skivstång, gummiband och en maskin för baklåren, en s.k. leg curl. Två av bänkarna i gymmet fick även ny klädsel och en väggmonterad ställning för skivstängerna kom upp. Diverse småjobb har även blivit fixade tack vare Gustav Kargus.

 

Priserna på medlemskapen höjdes den 1 augusti för att säkerställa att gymmet även i framtiden har möjlighet att införskaffa utrustning enligt önskemål och behov. MSK Gym är ändå fortsättningsvis det billigaste gymmet i nejden.

 

Under hösten ordnades tack vare medlemmen Kristoffer Jåfs samarbete med Ironfist Massage som vid ett par lördagar ordnat mottagning i Idrottsgårdens utrymmen för intresserade.

 

 

Skid- och motionssektionen

Tour de Vörå är en skidcup som består av fem deltävlingar och ordnas i samarbete med Vörå IF och Oravais IF. MSK stod för en deltävling som ordnades som masstart i klassisk stil tisdagen den 6.2.  De övriga tävlingarna i cupen arrangerades av Vörå IF och Oravais IF vid Vörå skidcentrum samt ett lopp i Komossa. Ett 10-tal deltagare från Maxmo SK deltog i Tour de Vörå.

 

I april och maj ordnades terrängcupen av IF VOM. En deltävling hölls i Maxmo. Cupen bestod av fem deltävlingar, varav en vid Maxmo dansbana. Intresset var stort. Alla som deltagit i cupen fick pris: medalj om man varit med på minst 3 tävlingar, och ”mindre pris” om man deltagit i 1-2 tävlingar. Terräng-DM i Malax räknades också med i cupen, dvs. totalt 5 deltävlingar.

 

Den 7 maj var det några maxmobor som på MSK:s initiativ "ploggade" (=joggade + plockade skräp) längs vägarna i centrum. Det blev hela 1,5 h motion och 11 påsar skräp. En fin miljöinsats!

 

Den 4 augusti ordnades för första gången träningsloppet Västerö Trail Run i vacker miljö längs Västerö vandringsled. Trots kort planerings- och marknadsföringstid deltog 40 löpare och loppet var uppskattat. Arrangemangen var enkla, det ordnades tidtagning, en saftstation och saft & bulle i mål.

 

Maxmo Classic Rollerski kunde inte ordnas i år pga vägarnas dåliga skick. Återupptas igen när vägarna förbättrats.

 

Maxmo sportklubb hade även ett damlag för seniorer med i Korsholmsstafetten. Damlaget tog en fin tredje plats.

 

Ett vallningsutrymmen finns till förfogande vid Idrottsgården för alla medlemmar. I utrymmet finns vallningsbord, vallningsjärn och städredskap för vallning av längdskidor.

Kan också nämnas att flertalet av föreningens motionärer deltog i Botniacyklingen, Botniavasan, Fäbodaloppet och Vasaloppet samt rullskidtävlingarna Gold Coast Ski Maraton.

 

 

Bollsektionen

Bollsektionen har spelat innebandy en gång i veckan mellan oktober och april med 4 lag i olika åldersgrupper, fyra junior- och ett seniorlag. Under vintermånaderna januari och mars varvades juniorernas träningar med rinkbandy när vädret tillät. Total ett 30-tal juniorer samt 10-15 seniorer deltog kontinuerligt på träningarna under året.

 

Vänskaps- och föräldramatcher har spelats.

 

Under året har nya mål samt träningsredskap inhandlats.

 

Dragare och hjälptränare för innebandy har varit David Duvnäs, Tommy Blom, Andreas Majabacka, Niklas Stagnäs, Ronny Söder och Mikael Öst.

 

 

Rinkbandysektionen

Rinken fortsatte i samma anda som tidigare år och användes flitigt av Särkimo skolans elever och dagisbarn under dagtid och kvällstid av andra aktiva barn och ungdomar inom kommunen i form av rinkbandy, konståkning etc.

 

En snöslunga har införskaffats till rinken (2017) och under hösten 2018 köptes och byggdes ett förvaringsutrymme för att förvara snöslungan, snöskuttor och andra redskapför gällande rinken. Byggandet skedde kvällstid och på talko. Bidrag för förvaringsutrymmet erhölls från Aktiastiftelsen.

 

Rinken sköts helt på talko; allt från snöröjning, bevattning av isen och rinkens underhåll.

 

Rinken användes flitigt, inte bara av skolan och dagis utan också av andra barn, ungdomar och vuxna. Under helger och kvällstid användes rinken ungefär utav 20-30 barn, ungdomar och vuxna.

 

 

Cafésektionen

Verksamheten består främst av serveringsuppgifter vid klubbens aktiviteter. Årets stora evenemang var Botniacyklingen där MSK stod för saftstationen i Oxkangar samt vid idrottsgården.

Idrottsgårdens utrymmen

Används flitigt för bl.a. innebandy, olika bollspel, lekar, gymnastik, möten och fester mm. Gymmet har också använts flitigt av både män och kvinnor under året. Kommunen har liksom tidigare hyrt idrottsgården för kyrkobyskolas gymnastiklektioner, idrottsgården har också blivit privat hyrt för innebandyträningar samt för medborgarinstitutets verksamhet. För skolelever har även ordnats WAU i idrottgårdens utrymme. Folkhälsan Mimosel har även i år haft verksamhet under vår- och höstterminen i idrottsgårdens utrymmen.  Norrvalla FF använder även idrottsgårdens utrymmen under sommaren.

 

 

Kurser som hållits (via medborgarinstitutet och/eller kommunen)

Motionsgymnastik

Zumba fitness

 

 

Strandvallens område

Sammanfattningsvis kan konstateras att Strandvallens område erbjuder möjlighet till ett mångsidigt utövande av motion. Till medlemmarnas förfogande finns bl. a. möjlighet till utövande av friidrott, fotboll, löpning på grusbana och i terräng, tennis mm. Vintertid finns även ca 5,3 km skidspår (varav 3,7km belyst) och en isbana samt de möjligheter idrottsgårdens utrymmen ger.

 

 

ÖVRIGT

 

 

Hederspris / Träningsbidrag / Intressepris

MSK har fonderat pengar och räntan skall delas ut som hederspris åt framgångsrika idrottare förutsatt att sådana finns. För år 2018 har inga pristagare utsetts av styrelsen.

 

 

Maxmo 20.1.2019

Styrelsen för Maxmo Sportklubb r.f.