top of page

Styrelsens verksamhetsberättelse 2021

Maxmo Sportklubb r.f.

Styrelsens verksamhetsberättelse 2023

 


 

Styrelsen 

Styrelsen bestod under 2023 av: Andreas Majabacka, Janne Bergfast, Maria Simons, David Duvnäs, Martina Thors och Niklas Stagnäs.

 

Ersättare: Simon Björklund och Johan Duvnäs


 

Styrelsemöten 

Under året hölls 2 beslutföra styrelsemöten.


 

Medlemmar 

Föreningen har 116st medlemmar.


 

MSK:s sektionsmedlemmar för 2023:

 

Gymsektion: Andreas Majabacka, Henrik Kargus, Erika Sundsten, Gustav Kargus, Louise Majabacka, Martina Thors, Johan Duvnäs, Kevin Kock och Mikael Kock.

Skid- och motionssektionen: Hanna Enlund, Andreas Majabacka, Anders Lundberg, Alf Kargus, Robert Friman, Bror Glasberg, Ann-Sofi Kock, Thomas Granholm, Charlotta Frantz, Maria Simons, Martina Thors och Peter Klemets.

Bollsektionen: David Duvnäs, Johan Frantz, Niklas Stagnäs, Christer Lundberg, Jens Backlund, Martina Thors, Hanna Enlund och Andreas Majabacka.

 

VERKSAMHET

 

 

Nedan följer verksamhetsplaner för 2024 per sektion:


 

Gymsektionen

Planen för gymsektionen 2024 är att bibehålla befintlig gymutrustning i gott skick samt utföra underhåll och reparation av söndrig utrustning, att i mån av möjlighet införskaffa ny och önskvärd utrustning samt att finnas tillgängliga för medlemmarna.

 

Väggen, där akrylskivan med gymlogon på ska skruvas upp, behöver spacklas och målas före man fäster skivan på väggen.

 

Ordnandet av Maxmolyftet är i skrivande stund oklar, en intressekoll för deltagare behöver göras samt en plan på iordningsställande av evenemanget.


 

Skid- och motionssektionen

Under 2024 får träningstillfällena med swimrun och mörkerlöpning en fortsättning. Vi funderar också på andra liknande lättsamma tillfällen som uppmuntrar till rörelse och att pröva på något nytt. 

 

Vi siktar på en motionskampanj igen under våren och även någon aktivitet som riktar sig till barnfamiljer finns med i planerna, vad och hur det förverkligas är ännu oklart. 

 

Idéer finns det många - vi förverkligar det som tiden, orken och talkofolket räcker till!


 

Bollsektionen

Bollsektionen planerar fortsätta innebandyträningarna under året.  All innebandyträning sker i huvudsak vid idrottsgården både för juniorer och seniorer. Förstnämnda uppdelade i tre grupper baserat på ålder. Målet är att lyckas upprätthålla antalet aktiva juniorer samt locka fler deltagare. Några vänskapsmatcher med utomstående lag samt föräldramatcher har planerats. Gruppen 2015–16 födda kommer även att delta i Junnuliiga-turneringar under våren, arrangerade av SB Vaasa.

 

Under året planeras det att inköpas innebandy relaterad utrustning såsom speltröjor, skyddsglasögon och annat teknikövnings-material. Förhoppningarna är också att vi får mera fart på seniorsidan, både för damer och herrar.


 

Övrigt

Tack vare våra medlemmar, sponsorer, funktionärer, idrottare, motionärer och bidragsgivare kan vi hålla verksamheten i gång inom Maxmo Sportklubb r.f. 

 

Medlemsavgiften skall årligen betalas av alla som deltar i sportklubbens verksamhet eller utnyttjar dess resurser. Även de som inte aktivt deltar i verksamheten, är välkomna som medlemmar i klubben. 


 

Maxmo 27.2.2024

Styrelsen för Maxmo Sportklubb r.f.

 

 

Cafésektionen

Verksamheten består främst av serveringsuppgifter vid klubbens aktiviteter.

Idrottsgårdens utrymmen

Används flitigt för bl.a. innebandy, olika bollspel, lekar, gymnastik, möten och fester mm. Gymmet har också använts flitigt av både män och kvinnor under året. Kommunen har liksom tidigare hyrt idrottsgården för kyrkobyskolas gymnastiklektioner, idrottsgården har också blivit privat hyrt för innebandyträningar samt för medborgarinstitutets verksamhet. För skolelever har även ordnats WAU i idrottgårdens utrymme. Folkhälsan Mimosel har även i år haft verksamhet under vår- och höstterminen i idrottsgårdens utrymmen.  Norrvalla FF använder även idrottsgårdens utrymmen under sommaren.

 

 

Kurser som hållits (via medborgarinstitutet och/eller kommunen)

Motionsgymnastik och gymkurser

 

 

Strandvallens område

Sammanfattningsvis kan konstateras att Strandvallens område erbjuder möjlighet till ett mångsidigt utövande av motion. Till medlemmarnas förfogande finns bl. a. möjlighet till utövande av friidrott, fotboll, löpning på grusbana och i terräng, tennis mm. Vintertid finns även ca 5,3 km skidspår (varav 3,7km belyst) och en isbana samt de möjligheter idrottsgårdens utrymmen ger.

 

 

ÖVRIGT

 

 

Hederspris / Träningsbidrag / Intressepris

MSK har fonderat pengar och räntan skall delas ut som hederspris åt framgångsrika idrottare förutsatt att sådana finns. För år 2021 har inga pristagare utsetts av styrelsen.

 

 

Maxmo 

Styrelsen för Maxmo Sportklubb r.f.

bottom of page