top of page

Styrelsens verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen

Styrelsen bestod under 2021 av: Andreas Majabacka, Janne Bergfast, Mikael Kock, David Duvnäs, Niklas Stagnäs och Hanna Enlund.

 

Ersättare: Magdalena Söder och Simon Björklund.

 

Styrelsemöten

Under året hölls 5 beslutföra styrelsemöten.

 

Medlemmar

För verksamhetsåret 2021 hade 116 personer betalt medlemsavgift (134 personer år 2020).

 

Anställda

Malin Sundström har skött städningen av idrottsgården.

 

 

MSK:s sektionsmedlemmar för 2021:

 

Skid- och motionssektionen: Andreas Majabacka, Anders Lundberg, Alf Kargus, Robert Friman, Bror Glasberg, Ann-Sofi Kock, Thomas Granholm, Hanna Enlund, Simon Dahlbacka, Charlotta Frantz, och Peter Klemets.

 

Gymsektionen: Andreas Majabacka, Erica Sundsten, Henrik Kargus, Louise Majabacka och Mikael Kock.

 

Cafésektionen: Ann Edfelt-Lax, Viktoria Kalander, Annika Backlund, Kerstin Kalander och Anna-Lena Blom.

 

Bollsektionen: David Duvnäs, Tommy Blom, Johan Frantz, Andreas Majabacka och Niklas Stagnäs.

 

Rinksektionen: Jonas Holm, Magdalena Söder, Ulf Östman, Jimmy Sjöberg, Thomas Granholm och Mathias Holmqvist.

 

 

VERKSAMHET

 

 

Gymsektionen

Gymmet sektionsmedlemmar är Louise Majabacka, Mikael Kock, Henrik Kargus, Erika Sundsten, Andreas Majabacka.

 

Verksamheten i gymmet/gymsektionen har under 2021 varit väldigt sparsam då corona-viruset fortsättningsvis satt käppar i hjulen. Maxmolyftet som varit inplanerat att gå av stapeln i flera omvarv har gång efter gång inhiberats i sista stund, senast december 2021.

 

Det inplanerade talkot för att piffa upp gymmets interiör blev inhiberad i sista stund i november pga lågt deltagarantal. Nytt tillfälle inplanerat till våren 2022.

 

MI-kurserna fortsatte även 2021 med 2 kurser på samma kväll för att alla som ville skulle ha rum att delta. Även dessa kurser har varit inhiberade i omvarv då restriktionerna varit hårdare, men intresset har ändå varit stort och de förlängde kursen på eget initiativ med 4 tillfällen i december.

 

Bokning av gymtider via slotti.fi. har varit aktuellt i perioder då antalet personer inomhus begränsats av RFV. Detta för att undvika att alltför många gymmare vistades i utrymmet på samma gång. Funkade smidigt under de tidsperioder det var i bruk.

 

Gymmet har haft en stadig kundkrets och antalet nya resp. återkommande medlemmar har hållit sig relativt stabilt de senaste åren, ca 40–50 medlemmar i medeltal. Flertalet medlemskap har även under 2021 betalats med TYKY-sedlar.

 

 

Skid- och motionssektionen

Pandemin med Covid -19 har fortsatt vara närvarande under hela året med mer och mindre smittspridning och restriktioner.

 

Under våren, 1.5–12.6, ordnades en motionskampanj med motionslådor runtom i Maxmo för att uppmuntra till rörelse. 1807 motionsprestationer noterades under de sex veckorna och bland alla deltagarna lottades det ut 3 st presentkort á 50 € till Intersport.

 

Maxmoloppet ordnades den 7 augusti. Ett terränglopp på 7 km med start och mål vid IG. Loppet lockade 47 deltagare och drygt 20 funktionärer/talkojobbare var engagerade.

 

Ett vallningsutrymme finns till förfogande vid Idrottsgården för alla medlemmar. I utrymmet finns vallningsbord, vallningsjärn och städredskap för vallning av längdskidor.

 

 

Bollsektionen

Bollsektionen har spelat innebandy en gång i veckan i perioder när Covid-19 situationen tillåtit (4 lag i olika åldersgrupper, tre junior- och ett seniorlag). Total ett 40-tal juniorer samt ett 20 tal seniorer har deltagit kontinuerligt när träningar varit genomförbara.

 

Dragare och hjälptränare för innebandy har varit Tommy Blom, Andreas Majabacka, Niklas Stagnäs, Johan Frantz, David Duvnäs.

 

 

Rinkbandysektionen

Rinken fortsatte som tidigare år med sin rinkbandyverksamhet. Isen och snöarbetet sköttes på talko så att barn och ungdomar kunde skrinna under helger och kvällar. Även skolan använde rinken flitigt.

 

 

Cafésektionen

Verksamheten består främst av serveringsuppgifter vid klubbens aktiviteter.

Idrottsgårdens utrymmen

Används flitigt för bl.a. innebandy, olika bollspel, lekar, gymnastik, möten och fester mm. Gymmet har också använts flitigt av både män och kvinnor under året. Kommunen har liksom tidigare hyrt idrottsgården för kyrkobyskolas gymnastiklektioner, idrottsgården har också blivit privat hyrt för innebandyträningar samt för medborgarinstitutets verksamhet. För skolelever har även ordnats WAU i idrottgårdens utrymme. Folkhälsan Mimosel har även i år haft verksamhet under vår- och höstterminen i idrottsgårdens utrymmen.  Norrvalla FF använder även idrottsgårdens utrymmen under sommaren.

 

 

Kurser som hållits (via medborgarinstitutet och/eller kommunen)

Motionsgymnastik och gymkurser

 

 

Strandvallens område

Sammanfattningsvis kan konstateras att Strandvallens område erbjuder möjlighet till ett mångsidigt utövande av motion. Till medlemmarnas förfogande finns bl. a. möjlighet till utövande av friidrott, fotboll, löpning på grusbana och i terräng, tennis mm. Vintertid finns även ca 5,3 km skidspår (varav 3,7km belyst) och en isbana samt de möjligheter idrottsgårdens utrymmen ger.

 

 

ÖVRIGT

 

 

Hederspris / Träningsbidrag / Intressepris

MSK har fonderat pengar och räntan skall delas ut som hederspris åt framgångsrika idrottare förutsatt att sådana finns. För år 2021 har inga pristagare utsetts av styrelsen.

 

 

Maxmo 22.2.2022

Styrelsen för Maxmo Sportklubb r.f.

bottom of page