top of page

Poängställning 2014

 

OBS när slutpoängen beräknas tas varje löpares sämsta prestation bort.

Gul bakgrundsfärg = deltävlingens resultat har inte räknats med i slutpoängen(detta uppdateras efter sista deltävlingen)

Fet text +kursivt = löparen har vunnit utlottningspris i loppet vars poäng är markerat(detta uppdateras efter sista deltävlingen)

Röd text = deltävlingens poäng har halverats

bottom of page