top of page
Skidutrustning

Val av skidutrustning:

Skidutrustningen har utvecklats en hel del under de senaste decennierna. Det finns inte enbart skidor för de olika teknikerna utan även för de olika förhållandena. Det är dock inte nödvändigt att skaffa de allra senaste modellerna bara utrustningen är hel och rätt i förhållande till användaren. S.k kombiskidor och allround stavar som går att använda i både klassisk- och friteknik är bra nog för barn och skolelever som inte tävlar.

Lämplig begagnad och välskött utrustning är att rekommendera. Undvik att köpa utrustning ”på växten”.

Skidor för klassisk teknik
- under 10 år: egen längd + 10cm
- över 10 år: egen längd +15-20cm

Skidor för fri teknik
- under 10 år: samma skidor kan användas för både klassisk och fri teknik
- över 10 år: egen längd + 10-15cm

Skidor för små barn kan gärna vara vallningsfria. Barnen ska inte behöva vara beroende av att skidorna är rätt vallade utan de ska kunna åka när som helst i alla fören. Vallningsfria skidor för barn har den fördelen att till de till 90 % aldrig är bakhala. Nackdelen är att man får lite sämre glid.

Stavar för klassisk teknik:
- 0,83-0,86 x egen längd

Stavar för fri teknik:
- 0,88-0,90 x egen längd

Skidvallor:

För att skidåkning skall upplevas som roligt bör utrustningen fungera. Skidorna bör ha både glid och fäste. För barn och ungdomar bör tyngdpunkten läggas vid ett ordentligt fäste framom glidet. Det finns mängder av olika vallafabrikat som alla har produkter till olika fören. På förpackningen anges i vilka förhållanden vallan fungerar bäst. Många vallor och speciellt glidvallorna går att använda i ett betydligt bredare temperaturområde än vad som anges.


Färgskalan grön-blå-lila- röd-gul används ofta. Grönt är för de kallaste temperaturerna och gult för de varmaste. Då du köper en valla bör du även ta reda på hur vallan skall appliceras och vilka verktyg som behövs. Fråga även efter gratis broschyrer med bilder. Från broschyren kan du få värdefull hjälp om hur olika vallor skall appliceras.

Källa: Finlands Skidförbund

bottom of page