top of page
Enligt Maxmo Sportklubb r.f,s stadgar § 4

 

 

Till hedersmedlem i föreningen kan på förslag av styrelsen antas person som visat stort intresse för föreningen och dess verksamhet om tre fjärdedelar (3/4) av de vid föreningsmötet närvarande medlemmarna förenar sig om beslutet.

Hedersmedlemmar tilldelas Maxmo Sportklubb r.f,s bordsstandar.

 

 

På årsmötet söndagen 19.2.2012 utsågs Eri Friman till Hedersmedlem i Maxmo Sportklubb r.f med motiveringen:

För sitt engagemang i bildandet av Maxmo Sportklubb r.f och för sitt aktiva deltagande i klubbens verksamhet, både som motionär och funktionär. Eri är också en förebild för klubbens motionärer och medlemmar genom sina prestationer och dokumenterade framgångar.

 

 

På årsmötet söndagen 17.2.2013 utsågs Alf Kargus till Hedersmedlem i Maxmo Sportklubb r.f. med motiveringen:

För sitt trägna engagemang i sportklubbens styrelse och för att han aktivt deltagit i verksamheten både som arrangör, funktionär, tränare och motionär. Han har även representerat klubben i olika cykel-, skid- och löptävlingar inom och utanför kommunen. Alf har sedan 1983 utan avbrott, varit aktiv i klubbens olika sektioner samt varit styrelsemedlem från 1984.

 

 

 

bottom of page